ΓΡΑΦΕΙΑ - OFFICES - 053 ΒΟΥΛΑ - ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 2 όροφοι γραφείων 350τμ έκαστος εντός επαγγελματικού κτιρίου. VOULA - ON VARIS - KOROPIOU AVE - 2 office floors 350m2 each in a commercial building
Βούλα , επί της Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου , 2 όροφοι γραφείων 350 τμ έκαστος εντός επαγγελματικού κτιρίου πολύ μεγάλης προβολής σε οικόπεδο 1.000 τμ , μισθωμένοι σε ναυτιλιακές εταιρείες με μηνιαίο μίσθωμα 9.000 € .

Τιμή πώλησης : 1.400.000 €


Voula, on Varis - Koropiou Ave., 2 office floors,  350 sq. meters each, in a commercial building of great exposure, in a 1.000 sq. meter plot, rented to shipping companies for 9.000 € / month.

Selling price : 1.400.000 €
Εξωτερική όψη - Outdoor view
Εξωτερική όψη - Outdoor view
Εξωτερική όψη - Outdoor view
Εξωτερική όψη - Outdoor view
Εξωτερική όψη - Outdoor view
Εξωτερική όψη - Outdoor view
Εξωτερική όψη - Outdoor view
Εξωτερική όψη - Outdoor view
Εξωτερική όψη - Outdoor view
 
Display Num 
 
 
Powered by Phoca Gallery